Hydroizolacja fundamentów. Jak ochronić dom przed wilgocią

7 Kwiecień
2017

Każdy dom należy izolować przed działaniem wilgoci z gruntu zarówno ten z piwnicą jak i ten bez piwnicy. Wszystkie elementy znajdujące się pod gruntem muszą być zabezpieczone. Nie ma sensu oszczędzać, ponieważ usuwanie skutków zawilgocenia i dodatkowo przygotowanie izolacji w domu już wybudowanym stanie się bardzo trudne i kosztowne.

Dlaczego izolacja fundamentów będzie potrzebna?

Woda dostawać się może do materiału budowlanego z opadów atmosferycznych oraz z gruntu, który będzie przylegał do muru. Izolacje powinny więc skutecznie chronić przed niszczącym działaniem wody, która przesiąka wzdłuż ścian albo też podciąganej kapilarnie a także przed wysoką wodą gruntową.

Trzeba pamiętać, że wilgoć jest bardzo niebezpieczna i spowodować może rzeczywiście wiele szkód. Będzie między innymi osłabiać izolację cieplną, co za tym idzie wyższe będą rachunki za ogrzewanie. Może niszczyć mury spowodowane ciągłym kontaktem z wodą i zamarzaniem oraz odmarzaniem wody w czasie zimy, gdy temperatury długi czas są ujemne. Prowadzi to do rozwinięcia się grzybów i pleśni.

Woda wpływa na zniszczenie materiałów budowlanych, wpływa na rozpuszczenie niektórych składników, działa korodująco. Procesy te będą przyspieszane dodatkowo przez związki chemiczne, które występują w atmosferze i mają charakter agresywny. Znajdujące się w wodzie sole mineralne dostają się do muru, krystalizują w porach, naczyniach kapilarnych materiału ceramicznego i powodują rozsadzanie ciasnych przestrzeni. Skutki będą widoczne gołym okiem, tynki zaczynają odpadać, pękają, złuszczają się powłoki malarskie.

W murze mamy sole higroskopijne, które będą pochłaniać wilgoć z powietrza i przekazują wodę do muru. Może to prowadzić do zawilgoceń w różnych także odległych miejscach. Efekty zawilgocenia są takie same jak w innych momentach. Sole higroskopijne mogą wykonać wiele cykli pochłaniania oraz oddawania wody. Przewody wentylacyjne, kominowe oraz elektryczne, rury oraz inne niejednorodności konstrukcji prowadzą do przenikania wilgoci. Najgroźniejsze są rury, które prowadzą wodę.

Skutki wilgoci fundamentów

Podpiwniczenie domu a problem wilgoci

Jeśli decydujemy się na budowę domu będziemy musieli między innymi podejmować decyzję co do tego czy dany dom ma zostać podpiwniczony czy nie. Jest to bardzo ważne, jeśli chcemy unikać problemów z wilgocią, ponieważ już starannie wykonana izolacja nie będzie wystarczająca. Głównym kryterium będzie tutaj woda gruntowa. Jeśli jej poziom jest wysoki to nie ma sensu konstruować piwnicy.

Izolacja fundamentów domu bez piwnic

Odpowiednia ochrona przed wilgocią będzie zależeć wyłącznie od wykonania izolacji poziomej, która będzie zapobiegać kapilarnemu podciąganiu wody przez ściany. Jeśli dom jest na gruntach przepuszczalnych to izolacją poziomą będzie odcinać się podziemne części budynku. Znaczenie ma również to czy poziom wody gruntowej jest poniżej poziomu posadowienia. W domach bez piwnic wykonuje się również izolację pionową fundamentów. Będzie ona zapobiegać przed dostaniem się wilgoci do ław fundamentowych oraz do wnętrza budynku. Wykonuje się ją na ścianach fundamentowych do głębokości przemarzania gruntu.

Izolacje pionowe realizowane są w postaci różnorakich powłok, często są to również propozycje, które nakładane są na gorąco. Bardzo ważna jest również izolacja przeciwwilgociowa pod podłogami. Wykonanie jej będzie zależeć od rodzaju podłogi i gruntu a także poziomu wody gruntowej. W gruntach przepuszczalnych może być powłoka asfaltowa na podłożu albo też izolacja pod legarami, w gruntach nieprzepuszczalnych izolacja z jednej warstwy papy bądź folii.

Jeśli chodzi o budynki, które nie są podpiwniczone nie można dopuścić do sytuacji, w której woda będzie wsiąkała w grunt przy ścianach budynku. Jeśli chcemy temu zapobiec wykonuje się opaskę chodnikową w szerokości 70 cm. Możne być wykonana z płyt chodnikowych bądź tez betonu.

Hydroizolacja domu z piwnicą

Bardzo ważna jest także izolacja pozioma i pionowa. Pozioma wykonywana jest ponad terenem pod stropem i nad piwnicami oraz na ławach fundamentowych. Druga izolacja zapobiegać ma napływowi wilgoci do stroju oraz ścian parteru. Jeśli trop jest poniżej powierzchni terenu dodatkowo układa się izolację nad poziomem terenu w miejscu, gdzie kończyć się będzie izolacja pionowa.

Autor

Mariusz Kulczycki

Redakcja hydroizolacja.edu.pl

To może Cię zainteresować