Hydroizolacja fundamentów. Jak wybrać papę bitumiczną?

14 Maj
2017

Jednym z powszechnie wykorzystywanych materiałów do izolacji będzie papa bitumiczna. Warto wiedzieć jak wybrać odpowiedni rodzaj i zrobić dobrą izolację przeciwwilgociową. Zrobienie dobrej izolacji będzie ważne, bo woda wykorzysta najmniejszy błąd i każdą nieszczelność. Należy dobrać system hydroizolacyjny.

Szczególną uwagę trzeba zwracać na uszczelniania połączeń izolacji oraz przejścia rurowe. Zaczyna się jednak do wybrania konkretnego materiału.

Rodzaje pap bitumicznych

Do zrobienia hydroizolacji często będzie się wykorzystywać bitumiczne materiały rolowe a więc papy. Nowoczesną i droższą ich wersją będą membrany bitumiczne. Wybór pap jest na ryku bardzo duży. Można je dzielić pod kątem masy asfaltowej, rodzaju osnowy, grubości.

Papa asfaltowa składać się będzie z osnowy nasyconej bitumem. Papy modyfikowane mają również dodatek polimerów. Najczęściej wykorzystuje się tutaj elastomer SBS, który sprawi, że taka papa będzie miała stabilną formę, dobrą przyczepność do podłoża oraz znaczną elastyczność nawet gdy chodzi o niską temperaturę. Właściwości papy będą uzależnione od tego jaki jest stopień modyfikacji SBS i to również będzie potem zauważalne w cenie. Wyznacznikiem modyfikacji będzie również giętkość. Minimalne wymagania, które będą dotyczyć pap asfaltowych klejonych są niższe niż termozgrzewalnych.

Parametry pap

Podstawowe właściwości na jakie trzeba będzie zwracać uwagę w trakcie kupowania bitumicznych materiałów rolowych będzie rodzaj i gramatura, zawartość składników rozpuszczalnych oraz temperatura, w jakiej giętkość będzie zachowana. Trzeba wybrać takie materiały, które mają największą gramaturę osnowy oraz zawartość masy asfaltowej. Producenci podają na rolkach symbole oznaczające rodzaj papy i materiał z jakiego osnowa będzie wykonana. Liczby po symbolu literowym będą oznaczać to jaka jest gramatura czy grubość.

Wykorzystanie papy budowlanej

Mamy tutaj oznaczenia takie jak:

P – papa podkładowa;

W – papa wierzchniego krycia;

S – grubość papy;

PV60 – papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 60 g/m2;

S4,2 – papa o grubości 4,2 mm;

PYE – papa modyfikowana elastomerem SBS;

G200 – papa na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200 g/m2;

GV – papa na osnowie z welonu z włókien szklanych;

WPV – papa na osnowie z włókniny poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym;

W 60/1200 – papa wierzchniego krycia o gramaturze 60 g/m2 i zawartości bitumu 1200 g/m2.

Rodzaj osnowy

Ta wykonana z tkaniny szklanej będzie mieć wytrzymałość na zerwanie, jednak wadą będzie tak naprawdę mała rozciągliwość. Papy asfaltowe z taką osnową nie mogą być wywijać na powierzchnie pionowe. Może jednak stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej przykładowo trzywarstwowej powłoce. Osnowa z włókniny albo tkaniny poliestrowej będzie charakteryzować się rozciągliwością przy zrywaniu a jednocześnie będzie duża wytrzymałość na siły zrywające.

Grubość papy

Papy przygotowuje się obecnie w różnych grubościach. Asfaltowe klejone lepikiem do podłoża mają najczęściej do 3 mm grubości, modyfikowane termozgrzewalnie od 2,5 mm a samoprzylepne od 1,5mm.

Papy do rożnych zastosowań

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej wymaga się robienia powłoki przynajmniej z jednej warstwy papy termozgrzewalnej albo klejonej lepikiem do podłoża. Doświadczenie raczej podpowiada układanie dwóch warstw, by uzyskiwać zadowalający efekt.

Autor

Mariusz Kulczycki

Redakcja hydroizolacja.edu.pl

To może Cię zainteresować