Hydrolizacja pozioma i pionowa

10 Kwiecień
2017

Jak przygotowuje się hydroizolację poziomą?

Izolacji takiej nie będzie można ominąć w dwóch miejscach. Na początek przygotowuje się folię albo papę na betonowych ławach fundamentowych. Druga pozioma izolacja będzie wykonywana już po zbudowaniu ścian fundamentowych, które będzie się robić na zaizolowanych ławach. Szerokość izolacji poziomej powinna być równa szerokości ławy oraz ściany. Papę czy też folię izolacyjną będzie się rozwijać z rolki. Papę przykleja się na lepik albo też zgrzewa się z podłożem. Folię układa się luzem. Łączenie pasów trzeba wykonać z zachowaniem zakładów o szerokości powyżej 30 cm.

Jak przygotowuje się hydroizolację pionową?

Hydroizolację tego typu układa się na zewnętrznych ścianach fundamentów, od strony gruntu rodzimego. Często projektant będzie zalecał izolowanie wszystkich powierzchni pionowych. Materiał hydroizolacyjny musi przede wszystkim ściśle przylegać do podłoża. W przypadku mas, pap, folii będzie bardzo ważne, by powierzchnia ścian była równa i gładka. Jeśli tak nie będzie to przed przygotowaniem hydroizolacji należy otynkować wszystko tynkiem cementowym. Szerokość folii albo też papy powinna być 20-30 cm większa niż wysokość ściany fundamentowej.

Materiały takie układa się bowiem rozwijają wzdłuż ściany, by powstało w ten sposób jak najmniej miejsc łączenia. Folii płaskiej nie będzie trzeba mocować do podłoża, wystarczy, że będzie się zwieszać ze ściany i do niej będzie przyciśnięta gruntem. Warto jednak używać folii termozgrzewalnej albo też samoprzylepnej. W ten sposób można sobie zagwarantować trwałość hydroizolacji.

Izolacja z papy

Ważne by dolna krawędź izolacji z papy czy folii wystawała poza krawędź ławy fundamentowej. Folię samoprzylepną albo papę należy montować do podłoża, które będzie gruntowane roztworem bitumicznym. W izolacjach przeciwwodnych wprowadza się 2-3 warstwy papy bądź też folii, która będzie zawsze łączona z podłożem. Hydroizolacji nie powinno się nakładać na podłoże, które jest brudne i mokre. Masy bitumiczne, które zawierają rozpuszczalniki organiczne nie powinny dotykać styropianu.

Rozpuszczalniki mają długi okres parowania i dlatego mogą negatywnie działać na ten element. Nie wolno zapominać o tym, że hydroizolacja pionowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie zasypywania wykopów. Dość często warstwę termoizolacyjną będzie stanowić warstwa płyt styropianowych. Gdy ocieplenie nie będzie przewidziane albo też znajduje się wewnątrz ściany, wtedy rozwiązaniem najlepszym będzie sztywna folia kubełkowa.

Izolacje pionowa i pozioma powinny być łączone ze sobą, ponieważ w ten sposób uzyskamy zadowalającą szczelność całego układu. W izolacjach przeciwwilgociowych ław i ścian fundamentowych czy podłogi na gruncie najczęściej wystarczy łączenie pasów papy bądź foli na zakład, który ma 30 cm szerokości. Jeśli izolacja z folii będzie klejona zakłady można zmniejszyć do 10 cm.

Autor

Mariusz Kulczycki

Redakcja hydroizolacja.edu.pl

To może Cię zainteresować