Materiały izolacyjne: Izolacja przeciwwilgociowa

17 Maj
2017

Wilgoć działa niekorzystnie na wszystkie elementy budynków. Będzie ona wypłukiwać niektóre składniki, jest również agresywna chemicznie. Wielokrotne zamarzanie i odmarzanie, zawilgocenie i wysuszanie także wpływa na gorszą trwałość budynku. Jeśli o zabezpieczenie przed tymi procesami stosowane są budownictwie izolacje przeciwwilgociowe.

Ich zadaniem będzie przede wszystkim ochrona pozostałych elementów budynku przed szkodliwym działaniem wilgoci. Chodzi zarówno o wodę opadową, gruntową jak i też parę wodną, która pojawia się w przegrodach z wnętrza, podciąganiu kapilarnemu przez ściany. Ze względu na specyfikę izolacji takiej wymaga się w ścianach piwnic i fundamentowych, oraz na posadzkach na gruncie.

Głównego podziału izolacji dokonuje się obecnie pod kątem kierunku ułożenia

- izolacje pionowe będą zabezpieczać przed przenikaniem wilgoci z gruntu, wodą gruntową oraz opadową, połączone są z izolacjami poziomymi, układane na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ścian fundamentów i stronie zewnętrznej ścian piwnic.

- izolacje poziomie będą zabezpieczać ściany przed podciągnięciem wilgoci, układa się je na ławach fundamentowych, w ścianach piwnic nad stropem oraz pod posadzką na gruncie. Ważne będzie, by razem z izolacjami pionowymi mogły tworzyć szczelny system, niedopuszczający do zawilgocenia elementów posadowienia budynku.

W zależności od tego jakie będzie to posadowienie w stosunku do wód gruntowych można również mówić o dwóch rodzajach izolacji:

- izolacja przeciwwilgociowa – wykonywana jest ona w przypadku posadowienia powyżej poziomu wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych, piaskach oraz żwirach. Chodzi o sytuacje, w których nie ma zagrożenia, że część fundamentów znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej

Rodzaje izolacji

- izolacja przeciwwodna – wykonywana będzie przy posadowieniu budynku poniżej lustra wody gruntowej, gdy istnieją grunty nieprzepuszczalne. Taka izolacja charakteryzuje się tym, że jest szczególnie kosztowna, ponieważ napór wody gruntowej sprawia, że izolacja musi być szczególnie trwała. W przypadku wystąpienia odpowiedni warunków geologicznych powinno się unikać projektowania budynków podpiwniczonych oraz pomieszczeń poniżej poziomu terenu.

Materiały hydroizolacyjne

W ramach izolacji wykorzystuje się różnorakie materiały bitumiczne. Mówić można o emulsjach asfaltowych, które służą do gruntowania betonu, występują jako spoiwo papy asfaltowej, do ścian fundamentowych oraz jako izolacja samodzielna. Roztwory asfaltowe czyli asfalt rozpuszczalny w rozpuszczalniku będzie układany na zimno. Stosuje się emulsje asfaltowe, mogą one również służyć jako izolacje przeciwwodne.

Lepiki asfaltowe to mieszanki asfaltów, rozpuszczalników, wypełniaczy oraz substancji uplastyczniających. Stosowane są jako izolacje samodzielne lekkiego typu albo też jaklo formy służące klejeniu papy. Masy bitumiczne, które są stosowane do izolacji przeciwwilgociowej przy użyciu większej ilości warstw mogą pełnić rolę izolacji przeciwwodne, ciężkiej.

Trzeba pamiętać, że papy nadal są najczęściej stosowanym materiałem hydroizolacyjnym, który służy do izolacji fundamentów, stropodachów i dachów skośnych. Składa się z warstwy środkowej, która jest nośna i zostaje pokryta z obu stron asfaltem. Wierzchnia warstwa to posypka z bazaltu, piasku kwarcowego czy mineralnego łupku. Pojawia się także folia. Oznaczenia papy informują nas o tym jaka jest gramatura.

Folie również są stosowane do wykonywania izolacji i chodzi zarówno o izolacje pionowe jak i poziomie. wyróżnia się różne folie, w tym między innymi kubełkową z wytłoczeniami w stronę ścian czy paroszczelną oraz paroprzepuszczalną.

Autor

Michał Urasiński

Redakcja hydroizolacja.edu.pl

To może Cię zainteresować