Izolacja fundamentów - pionowa i pozioma

6 Kwiecień
2017

Nawet jeśli chcemy budować dom bez piwnic trzeba będzie dbać o odpowiednią izolację fundamentów oraz odcięcie drogi, którą wilgoć z gruntu mogłaby dostać się do domu, a ciepło z domu uciekać do gruntu. Jedyną droga, przez którą woda może przenikać są ściany fundamentowe oraz podłoga na gruncie.

Najważniejszym zabezpieczeniem najczęściej będzie ułożenie na ścianach i całej ławie fundamentów specjalnej izolacji poziomej z papy czy też folii PVC. Konieczne będzie również ocieplenie podłogi na gruncie. Izolacja pionowa ścian fundamentowych przeciwwilgociowa oraz cieplna nie zawsze będzie niezbędna. Podstawową zasadą będzie wykonywanie wszelkich izolacji w taki sposób, by zapewnić sobie szczelność oraz ciągłość przepon izolacyjnych na całej powierzchni, jaka ma zostać chroniona.

Przed wilgocią

Izolacje poziomie

W domach, które nie mają piwnic podstawową ochroną przed wilgocią przenikającą z gruntu będzie izolacja pozioma ścian oraz izolacja podpodłogowa. Izolację ścian fundamentowych robi się z dwóch warstw papy bitumicznej na lepiku asfaltowym izolację w podłodze z podkładowej papy asfaltowej lub folii polietylenowej o grubości minimum 0,3 mm.

Izolacje pionowe

Znajdziemy je praktycznie we wszystkich projektach budowlanych – i to często jako wielowarstwowe, tak naprawdę warto będzie robić to tylko w dwóch sytuacjach, gdy ściany fundamentowe będzie się budować z nasiąkliwych materiałów, albo gdy wody gruntowe będą zawierać takie składniki, które powodować mogą między innymi korozję betonu. Mimo to w praktyce zdarza się, że za radą fachowców inwestor będzie decydował się odkopywać fundament wyłącznie po to, by ułożyć pionową hydro izolację.

Materiały izolacyjne

Najczęściej takim wystarczającym elementem zabezpieczenia pionowego będzie gruntowanie rozcieńczoną emulsją asfaltowo – kauczukową i malowanie lepikiem asfaltowym na gorąco albo też emulsją asfaltowo – kauczukową. Izolację można dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie zasypywania wykopu folią tłoczoną ułożoną do wewnątrz. Podłoża, jeśli będą w taki sposób zabezpieczone nie muszą być szczególnie przygotowywane. Tutaj wystarczy tylko wypełnienie zaprawą cementową większych wgłębień, tak by preparaty pokrywały całą powierzchnię.

Ściany fundamentowe najlepiej będzie malować lepikiem z obu stron, wtedy wyłącznie skutecznie zmniejszy się ich nasiąkliwość.

Przed zimnem

Izolacje poziome – równie istotne będzie to jak wygląda izolacja ścian fundamentowych ale również to jak wygląda ocieplenie. Konieczność zapewniania dobrej izolacji termicznej podłogi na gruncie będzie bardzo ważne. Standardowo robi się to z płyt styropianowych EPS 100 układanych najlepiej w dwóch warstwach o łącznej grubości 10 cm. Jeśli stosuje się płyty polistyrenu ekstrudowanego izolacja może być cieńsza.

Jeśli istotną kwestią jest ocieplenie ścian fundamentowych od zewnętrznej strony tak naprawdę nie zawsze jest to konieczne. Potrzeba ocieplenia uzależniona będzie od rodzaju ścian, wysokości poziomu zero.

Sposób ocieplenia ścian fundamentów będzie uzależniony od ściany nad ziemią. Jeśli ściana będzie jedno lub dwuwarstwowa ocieplenie powinno się wykonać z płyt polistyrenu ekstrudowanego, przykleja się od zewnętrznej strony fundamentu. Płyty te nie mają dodatkowego zabezpieczenia od strony gruntu. Gdy ściana jest trójwarstwowa górna część będzie miała taką formę i wtedy wykonuje się ocieplenie z bloczków betonowych przedzielonych płytą ze styropianu.

Autor

Robert Gładowski

Redakcja hydroizolacja.edu.pl

To może Cię zainteresować