Jakie są zalety horyzontalnych przewiertów sterowanych?

Nowa i innowacyjna technologia wkracza w każdą sferę życia człowieka, w tym przemysł wiertniczy. Tradycyjne formy odwiertów naftowych wykorzystywane do eksploracji ropy naftowej są powoli zastępowane przez wiercenie kierunkowe lub poziome. Nowoczesne rozwiązania są bardziej ekologiczne. Są znane jako wiercenie bezwykopowe. Stanowią pozytywną zmianę dla branży wiertniczej.

 Jakie są zalety horyzontalnych przewiertów sterowanych? 

Dlaczego warto wybrać horyzontalne przewierty sterowane?

Wiercenie poziome zapewnia mniejsze zakłócenie podłoża. Może przechodzić pod przeszkodami. Nie ma już potrzeby usuwać przeszkody w celu uruchomienia rurociągu. Ciężki sprzęt powoduje pewne zakłócenia w terenie, ale znacznie maleją przy poziomym wierceniu.

Rurociągi są wykorzystywane do transportu materiałów z pola gazowego lub naftowego i z powodzeniem łączą media i usługi, w których nie można wykonać wykopów w tradycyjny sposób.

Tradycyjne wykopy są najczęstszym sposobem instalowania i podłączania mediów do nieruchomości mieszkalnych lub komercyjnych. Wiercenie poziome może łatwo przejść pod takimi przeszkodami, jak linie kolejowe, budynki, a nawet woda.

Istnieje wiele pozytywnych cech związanych z wierceniem poziomym, takim jak instalacja wielu różnych rur w jednym miejscu, co powoduje mniej pęknięć w formacjach skalnych pod ziemią. Zawsze istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych tradycyjnym wierceniem, ale przy wierceniu poziomym nie ma zanieczyszczenia wody. Wiercenie poziome chroni środowisko i powoduje niewielki lub żaden wpływ na ekosystem.

 Jakie są zalety horyzontalnych przewiertów sterowanych? 

Poziome wiercenie kierunkowe

Poziome wiercenie kierunkowe (HDD) jest nowszą technologią w instalacjach rurowych i użytkowych. Pozwala na większą dokładność i elastyczność w rozmieszczeniu. Nie ma już potrzeby kosztownego kopania, zatrudniania dużego zespołu, zamknięcia dróg i innych komplikacji związanych z tradycyjnym kopaniem i instalacją rur.

Tradycyjny system kopania w celu zainstalowania rur i narzędzi nazywany jest “otwartym cięciem”. Jest znacznie bardziej uciążliwy i ma wiele wad. Poziome wiercenie kierunkowe jest prawdopodobnie najlepszą alternatywą dla naprawy, konserwacji lub instalacji.

 Jakie są zalety horyzontalnych przewiertów sterowanych? 

Największe zalety

Horyzontalne wiercenie wykorzystuje twarde materiały o dłuższej żywotności. Większa dokładność umieszczenia zapobiega uszkodzeniu podczas instalacji. Na niektórych obszarach, takich jak rzeki, rury były często prowadzone pod mostami. Dlatego były wystawione na różne warunki atmosferyczne i zmniejszała się ich żywotność o 50-75%. Dzięki horyzontalnemu wierceniu możemy łatwiej zainstalować rury pod rzekami i podjazdami. Zakopywanie rur i przewodów poprawia trwałość.

Zapewnia znacznie szybszą instalację. Wiercenie w poziomie bez kopania oznacza, że praca będzie wykonywana znacznie szybciej. Jest mniej brudu, mniej do ponownego wyrzucenia i mniej do utylizacji. Dlatego pozwala na sporą oszczędność czasu.

Jest szybszy, dlatego koszty też są niższe. Pozwala także na sporą oszczędność czasu.

Nie powoduje tylu trudności. Nie wymaga dużego kopania i nie rujnuje krajobrazu. Biorąc pod uwagę zalety, będzie z pewnością coraz częściej stosowana.

Artykuł przygotowany przy współpracy z firmą LESGAZ oferującą - horyzontalne przewierty sterowane.