Hydroizolacja – materiały bitumiczne płynne i plastyczne

Izolacja przeciwwodna to zawsze element kluczowy każdej konstrukcji budowlanej. Nowoczesnym rozwiązaniem tego problemu są odpowiedniej jakości materiały bitumiczne oraz różnego rodzaju pochodne mas bitumicznych, które produkowane są w szerokiej gamie różnego rodzaju materiałów do nieraz bardzo specyficznych zastosowań.

I. Roztwory asfaltowe – asfalty z szybkoschnącym rozpuszczalnikiem organicznym. Można je stosować na różnego rodzaju podłoża betonowe po ich wysuszeniu, a przed położeniem izolacji. Mogą być także samodzielną izolacją.

II. Lepiki asfaltowe – mieszanina asfaltów przemysłowych, rozpuszczalników, wypełniaczy i substancji dodatkowych zapewniających mieszance specjalne właściwości (lepsza przyczepność, zdolność do klejenia itp.). Stosuje się je na gorąco lub na zimno do przyklejania pap asfaltowych na różnego gatunku podłoża betonowe. Można nimi prowadzić renowację pokryć dachowych z papy, sklejać konstrukcje wielowarstwowe z papy lub wykonywać izolacje hydrologiczne typu lekkiego.

III. Masy asfaltowo-kauczukowe – mieszaniny asfaltów, kauczuków i rozpuszczalników naftopochodnych rozpuszczalnych w wodzie. Bywają zbrojone specjalnymi włóknami. Stosuje się je w konserwacji pokryć dachowych z papy oraz do tworzenia trwałej izolacji hydrologicznych elementów budynków zasypanych ziemią, np. fundamentów. Mogą być bezpiecznie wykorzystywane do sklejania płyt styropianowych.

IV. Masy asfaltowo-aluminiowe – asfalty, kauczuki, rozpuszczalniki naftopochodne oraz pigmenty aluminiowe z ewentualnym dodatkiem włókien stabilizujących. Można z ich udziałem tworzyć profesjonalne powłoki izolacyjno-dekorujące na asfaltowej izolacji hydrologicznej, na pokryciach dachowych z papy oraz na wszelkiego gatunku dachach z blachy ocynkowanej.

Hydroizolacja – materiały bitumiczne płynne i plastyczne

V. Emulsje bitumiczne – gęste masy z dodatkiem tworzyw sztucznych. Z ich pomocą gruntuje się podłoża mineralne w przygotowaniu na naniesienie właściwej izolacji. Nadają się do nakładania na podłoża betonowe, murowane, stalowe, włóknisto-cementowe i na płyty termoizolacyjne.

VI. Pasty emulsyjne – mieszanina asfaltu, gliny bentonitowej, dodatków uszlachetniających i wody. Znajdują zastosowanie jako grunt dla hydroizolacji oraz lekkie powłoki przeciwwilgociowe. Można nimi dokonywać renowacji pokryć dachowych i kleić za ich pomocą materiały termoizolacyjne.

VII. Beton wodoszczelny – materiał przeznaczony do stosowania w miejscach, gdzie występuje nacisk słupa wody, na przykład na dnie basenu czy na obudowach zbiorników wodnych. Taki beton składa się z nienasiąkliwego kruszywa i spoiwa z cementu hydrotechnicznego, a dodatkowo dodaje się do niego substancje uszczelniające i napowietrzające.

VIII. Zaprawy uszczelniające na bazie cementu – materiał do izolacji basenów, tarasów i pomieszczeń wilgotnych. Zawsze posiada domieszki uszlachetniające.

IX. Bentonit sodowy – substancja pochłaniająca wodę (do 9-krotnosci swojej masy) i przekształcająca ją w żel. Bentonit można moczony i osuszany, zamrażany i rozmrażany i będzie zachowywał swoje właściwości. Można go stosować do izolacji części podziemnych budynków oraz do dachów odwróconych. Konieczne jest w przypadku bentonitu tworzenie warstw dociskowych, które będą zapobiegały wymywaniu materiał.