Metody spawania i materiały spawalnicze

Jest wiele zawodów, o których większość społeczeństwa wie bardzo niewiele Spawacz bez wątpienia jest taką właśnie profesją. Jednocześnie jest to zawód bardzo potrzebny. Warto zatem nieco przybliżyć kwestię tego, czym zajmuje się spawacza oraz co wykorzystuje w swojej pracy. O tym i nie tylko dowiecie się z poniższego artykułu.

Metody spawalnicze

W ogólnej świadomości spawanie dzieli się na spawanie elektryczne i gazowe. Jednak postęp techniczny posuwa branżę do przodu, dając nowe metody do ręki specjalistów praktyków.  Chcemy omówić kilka mniej znanych metod łączenia materiałów. Jednym z nowatorskich sposobów na łączenie metali jest metoda tarciowa. 

Stosuje się ją do łączenia aluminium. Metoda ta bardzo przypomina zgrzewanie, jednak spoina powstała w wyniku tarcia głowicy jest jednorodna i penetracja obu brzegów materiału jest pełna. Kolejną metodą, która do niedawna istniała tylko w tekstach książek science fiction, jest metoda laserowa. Źródłem ciepła jest w tym przypadku wysokoenergetyczny laser. Spoina wykonywana jest w dużym tempie, a temperatura nie wpływa na łączoną konstrukcję. 

Bardzo wydajną metodą jest spawanie plazmowe. Jego przewagą nad innymi rodzajami spawania jest szybkość wykonywania spoiny. Strumień zjonizowanych gazów używanych do stopienia materiału ma temperaturę dwudziestu stopni Celsjusza. Łuk gazowy jest ogniskowany w jednym punkcie i dlatego nawet znacznie wyższe temperatury pracy nie powodują odkształceń materiału. 

Wysokoenergetyczna metoda spawania działem elektronowym pozwala łączyć ze sobą elementy metali, które uzyskują plastyczność w temperaturze powyżej sześciu tysięcy stopni Celsjusza, a na dodatek spajać metale, które innymi metodami nie dają się połączyć w pary (np. wolfram i miedź).

Metody spawania i materiały spawalnicze

Główne materiały spawalnicze  

Do tego, by skutecznie połączyć dwa spawane metale, potrzebne są dodatkowe materiały spawalnicze, które umożliwiają wykonanie solidnej spoiny. Są to najczęściej: 

  • Elektrody otulone typu MMA to materiały do spawania najstarszą metodą spawania łukiem elektrycznym.
  • Druty spawalnicze metodą MIG/TIG przeznaczone są do użytku na bębnach i można ich użyć w maszynach przystosowanych do podawania automatycznego. Spawanie odbywa się w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych.
  • Pręty do spawania metodą TIG podawane są ręcznie w miejsce, gdzie płonie łuk elektryczny od elektrody umieszczonej w uchwycie spawalniczym, z którego wnętrza wydobywa się gaz osłonowy.
  • Druty proszkowe dają gładką spoinę, a brak żużla nie angażuje pracowników do obróbki spoiny po spawaniu.
  • Druty do łuku krytego i topniki. Jak nazwa wskazuje, łuk jest niewidoczny. Przykrywa go warstwa topnika, który częściowo zostaje stopiony w jeziorku spawalniczym, gdzie podawany jest drut.
  • Druty i pręty do spawania gazowego, które jest możliwe dzięki spalaniu gazu dającego wysoką temperaturę podczas spalania. Niedopalona część gazów stanowi ochronę przed dostępem tlenu do tężejącej spoiny.
  • Elektrody rutylowe, otulone substancją, która w przeważającej części składa się z dwutlenku tytanu. Zalecane są do spawania stali dobrze spawalnych z powodu dużej emisji wodoru do spoiny.