Ściganie oszustów podatkowych w Niemczech

Niekonwencjonalne metody walki z oszustwami podatkowymi można zauważyć w przypadku naszego zachodniego sąsiada. Minister finansów Niemiec wprost wezwała do przekazywania urzędom informacji o rozmaitych oszustwach podatkowych. Przyczyną tego wezwania jest niemały problem, jaki mają urzędy w Niemczech w związku z unikaniem płacenia podatków. Danyal Bayaz, minister finansów Badenii-Wirtembergii zezwolił na utworzenie specjalnego portalu, w ramach którego obywatele mogą przekazywać urzędom wskazówki związane z osobami unikającymi płacenia należnych podatków. Argumentem podnoszonym za tym rozwiązaniem ma być fakt, że już wcześniej urzędnicy z powodzeniem korzystali z donosów obywatelskich.

Więcej śledztw urzędów

Poprawa cyfryzacji oraz umożliwienie prostej komunikacji pomiędzy obywatelami a administracją podatkową, to dodatkowe plusy stosowanego rozwiązania. Kluczowe jednak wydaje się zapewnienie w społeczeństwie większej sprawiedliwości podatkowej. Stworzenie portalu umożliwiającego przyjmowanie donosów ma przyczynić się do zwiększenia dyskrecji i anonimowości działań obywateli. Urzędy podatkowe mają mieć „wykluczony” dostęp do nadawcy, co ma wzbudzać większe zaufanie wobec tego rozwiązania. Zdaniem urzędników może to pozwolić na jeszcze większe zwiększenie liczby śledztw. Odmiennego zdania są politycy chadeków w Bundestagu, którzy wręcz zarzucają, że nowe rozwiązanie jedynie pogłębi większą nieufność wobec rządu.

Ściganie oszustów podatkowych w Niemczech

Straty dla budżetu w Niemczech

Rozwiązanie w postaci portalu internetowego ma obowiązywać jedynie część kraju, nie jest forsowane na szczeblu federalnym, tym bardziej że taka ewentualność jest wyraźnie krytykowana przez polityków rozmaitych ugrupowań. Co jednak stoi za wprowadzeniem takiego rozwiązania? Jak się okazuje, oszustwa podatkowe, które są oczywiście czynami karalnymi, przyczyniają się do strat w budżecie państwa. Wyliczenia sugerują, że Niemcy w ten sposób tracą aż 50 miliardów euro rocznie. W związku z tym urzędy szukają różnorodnych sposobów na zdobycie pogłębionej informacji o osobach i firmach dopuszczających się tego przestępstwa.