Formalności po zakończeniu budowy domu.

Zakończenie budowy domu to wydarzenie, na które z niecierpliwością czeka wielu inwestorów. Zanim jednak wprowadzimy się do nowego mieszkania musimy pamiętać o załatwieniu formalności związanych z zakończeniem budowy. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

O czym musimy pamiętać po zakończeniu budowy domu?

Abyśmy mogli zamieszkać w nowo wybudowanym domu musimy najpierw złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Takie zawiadomienie składa się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Co powinno zawierać takie zawiadomienie? Będą to przede wszystkim takie dokumenty jak: oryginał dziennika budowy, geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz różnego rodzaju protokoły badań i sprawozdań (np. protokół odbioru instalacji wodno – kanalizacyjnej). Ponadto, jeżeli przy budowie domu zostały wprowadzone zmiany, które nie wymagały uzyskania zmiany pozwolenia na budowę to do takiego zawiadomienia powinniśmy dołączyć także kopie rysunków z naniesionymi zmianami i ewentualnie opis tych zmian. W zawiadomieniu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego musi znaleźć się również oświadczenie kierownika budowy dotyczące zgodności wykonania budynku z obowiązującymi przepisami i normami prawa, warunkami pozwolenia na budowę oraz z projektem budowlanym, a także oświadczenie o doprowadzeniu terenu budowy do stanu należytego.

Formalności po zakończeniu budowy domu.

Jakie jeszcze formalności czekają nas po zakończeniu budowy?

Po zakończeniu budowy musimy uzyskać jeszcze numer posesji. Tego typu formalności dokonuje się w Urzędzie Gminy poprzez złożenie wniosku o ustalenie numeru porządkowego. Ponadto zakończenie budowy domu wiąże się także z obowiązkiem dokonania wpisu do księgi wieczystej. Jak to zrobić? Aby tego dokonać należy złożyć odpowiedni wniosek do wydziału ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym. Wówczas sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe i wyda postanowienie o założeniu księgi wieczystej. Należy również pamiętać o obowiązku podatkowym. Powstaje on już od pierwszego dnia nowego roku, który następuje po roku, w którym to budowa naszego domu została zakończona.