Jak założyć firmę budowlaną?

Branża budowlana to często wybierany kierunek nowo otwieranych działalności gospodarczych. Może to być biznes generujący duże zyski, dlatego nie warto się długo zastanawiać nad rozpoczęciem działań. Wiąże się z tym oczywiście dobre przygotowanie i stawianie w odpowiedniej kolejności poszczególnych kroków. Wskazane są określone formalności, bez których rozpoczęcie prowadzenia działalności staje się niemożliwe.

Od czego zacząć założenie firmy budowlanej?

Pierwszym krokiem jest stworzenie biznesplanu, w którym określa się przede wszystkim rodzaj świadczonych usług. Mogą to być prace ogólnobudowlane lub budowlano-remontowe, a poza tym wykończeniowe i specjalistyczne. Kolejną kwestią do wskazania w dokumencie jest obszar terytorialny, na którym działalność będzie prowadzona oraz grupa odbiorców świadczonych usług. Oferta może być przecież skierowana do osób prywatnych, firm lub obu tych grup. W biznesplanie zawiera się też wszelkie analizy pod kątem konkurencji w branży, plany inwestycyjno-finansowe, strategii marketingowych i wiele innych aspektów. Założenie firmy powinno poprzedzić też zgromadzenie stosownego kapitału, który zostanie rozdysponowany na początku działalności firmy.

Jak założyć firmę budowlaną?

Jakie wymagania trzeba spełnić?

Otwarcie działalności gospodarczej o profilu budowlanym nie jest warunkowana posiadaniem specjalnych uprawnień, licencji, czy koncesji. Nie ma również obowiązku posiadania wykształcenia kierunkowego, ale przydatne mogą okazać się inne uprawnienia. Chodzi między innymi o te z zakresu projektowania, nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawstwa budowlanego, kierowania robotami budowlanymi. Nie jest to potrzebne, gdy zatrudnia się osoby mające pełnić te obowiązki. Otwarcie działalności budowlanej wiąże się oczywiście z dopełnieniem obowiązku rejestracji firmy. W tym celu składa się wniosek o wpis do CEIDG-1, ewentualnie KRS. To jest z kolei zależne od wybranej formy prawnej prowadzonej działalności. Najprostszą i najszybszą jest jednoosobowa działalności gospodarcza, do której otwarcia nie jest wymagany kapitał.