Rury z żywic poliestrowych – właściwości użytkowe i zastosowanie

Rury z żywic poliestrowych, nazywane także rurami GRP i rurami kompozytowymi, to specjalne akcesoria wykonane z żywicy i dodatkowo wzmocnione włóknem szklanym. Posiadają wielowarstwową strukturę i są produkowane metodą odlewania odśrodkowego. Ze względu na swoje właściwości fizyczne oraz wysoką trwałość posiadają bardzo szerokie zastosowanie we współczesnym przemyśle.

Krótka charakterystyka rur z żywic poliestrowych

Kompozytowe rury z żywic poliestrowych wyróżniają się wielowarstwową strukturą, która składa się z 8 warstw. Taka budowa zapewnia rurom wysoką odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz szczelność. Rury z żywic poliestrowych nie posiadają ponadto przewodności elektrycznej, co pozwala na ich montaż w pobliżu linii kolejowych lub w innych miejscach położonych w bliskim sąsiedztwie źródeł prądu. Rury GRP są ponadto bardzo lekkie oraz wyróżniają się prostotą w łączeniu, co pozwala na ich szybką instalację na wcisk. Dzięki takim właściwościom rury z żywic poliestrowych mogą być bez problemu instalowane także w trudno dostępnych miejscach, w których tradycyjne rury by się nie sprawdziły.

Rury z żywic poliestrowych występują w różnych długościach i mogą być dopasowywane w miejscu budowy, na co pozwala ich konstrukcja. Akcesoria mogą być ponadto instalowane nie tylko w linii prostej, ale także po łuku bez koniczności stosowania dodatkowych kształtek. Ogromną zaletą rur GRP jest także ich wysoka odporność na wysokie i niskie temperatury, która pozytywnie wpływa na ich szerokie zastosowanie w przemyśle. Akcesoria tego typu są także kompatybilne z wieloma innymi materiałami a ich trwałość i okres użytkowania sięgać może nawet 100 lat. Rury z żywic poliestrowych wyróżniają się także bardzo gładką powierzchnią wewnętrzną o niskim współczynniku chropowatości, co pozwala na zminimalizowanie strat ciśnienia oraz zapewnia optymalne wskaźniki przepływu.

Rury z żywic poliestrowych – właściwości użytkowe i zastosowanie

Szerokie zastosowanie rur z żywic poliestrowych we współczesnym przemyśle

Rury GRP są wykonywane ze specjalnych materiałów, które zapewniają im wysoką odporność na większość użytkowanych w przemyśle substancji agresywnych, które mają z nimi styczność zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. W związku ze swoimi właściwościami fizycznymi, rury z żywic poliestrowych posiadają bardzo szerokie zastosowanie we współczesnym przemyśle. Wykorzystywane są w sieciach wodociągowych służących do transportu wody pitnej i surowej, w kanalizacji, w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody oraz w elektrowniach i hydroelektrowniach.

Za pomocą rur z żywic poliestrowych transportowane mogą być takie substancje, jak m. in. woda, ścieki oraz chemikalia w obiektach komunalnych i przemysłowych. Ważnym miejscem stosowania rur GRP jest także renowacja systemów ciśnieniowych i grawitacyjnych metodami bezwykopowymi oraz instalacje w przemyśle papierniczym, chemicznym, paliwowym i wielu innych. Popularne rury z żywic poliestrowych stosuje się także do odwadniania kopalni węgla brunatnego, w systemach przeciwpożarowych oraz do magazynowania wody, ścieków oraz chemikaliów.