Izolacja pozioma fundamentów jako istotny element budowy domu

Fundamenty to bardzo ważna rzecz w nowo powstającym budynku, od nich zależy stabilność domu. Izolacja pozioma i pionowa fundamentów to bardzo ważne elementy, które mają wpływ na całą konstrukcję, dlatego należy zadbać o ich prawidłowe wykonanie.

Różnice między izolacją poziomą a pionową

Izolacja fundamentów to jeden z pierwszych etapów budowy domu. Izolacje fundamentów możemy podzielić na dwie płaszczyzny: poziomą i pionową. Izolacja pozioma fundamentów jest to hydroizolacyjna powłoka, która została umieszczona między ścianą a ławą bądź pomiędzy ścianami na parterze a fundamentem. Jej szerokość musi być identyczna jak szerokość ławy lub ściany. Izolacja pozioma fundamentów zazwyczaj wykonywana jest z takich materiałów: jak papa izolacyjna, folia polietylenowa lub folia PCV, masa bitumiczna, zaprawa mineralna. Spełnia ona bardzo ważną funkcję, ponieważ zabezpiecza budynek przed niekorzystnym działaniem wilgoci oraz przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu. Izolacja pionowa to natomiast rodzaj izolacji, który zabezpiecza przed zawilgoceniem ścian fundamentowych oraz ścian piwnic. Stanowi ona więc doskonałe uzupełnienie izolacji poziomej. Izolacja pozioma fundamentów to obowiązkowy element budowy domu i powinna być wykonywana zawsze. Natomiast w przypadku izolacji pionowej istnieją wyjątek, w którym jej położenie nie jest wymagane. Dotyczy to sytuacji, gdy fundamenty budynku zostały wykonane z wodoszczelnego betonu. Wielu ekspertów jednak i w tym przypadku zaleca profilaktyczne wykonanie izolacji pionowej na wypadek powstania pęknięć w podłożu betonowym.

Izolacja pozioma fundamentów jako istotny element budowy domu

Dlaczego izolacja pionowa jest taka ważna?

Izolacja pozioma fundamentów jest bardzo ważna, niezastosowanie jej może prowadzi do poważnych konsekwencji np. do zawilgocenia całej ławy fundamentowej, co skutkowało by przenikaniem wilgoci do pomieszczeń. Jak niebezpieczna jest wilgoć w domu wie prawie każdy. Stanowi ona istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka, powoduje powstawanie pleśni i grzybów, które bardzo niekorzystnie wpływają na ludzki organizm, a wdychanie ich przyczynia się do rozwoju wielu groźnych chorób. Nieodpowiednio wykonana izolacja pozioma fundamentów bądź jej brak może doprowadzić także do odpadania wykładziny, której użyto do wykończenia podłogi. A takie działanie po upływie dłuższego czasu może skutkować nawet korozją beton co mogłoby doprowadzić do utraty stabilności całej konstrukcji.

Zawilgocenie niekorzystnie wpływa również na izolacyjność cieplną. Materiał, który został zamoczony nie posiada już swoich właściwości co skutkuje przenikaniem zimna z gruntu do pomieszczeń. Generuje to zwiększone koszty ogrzewania domu. Ważną funkcją jaką pełni izolacja pozioma fundamentów jest również zapewnienie przerwy między ławą a ścianą fundamentową, skutkuje to tym, że działają one niezależnie od siebie. Dzięki temu, jeżeli wystąpią silne naprężenia np. przy osiadaniu budynku to nie będą one pękały. Uchroni to budynek przed uszkodzeniem izolacji pionowej oraz zamakaniem ścian fundamentowych. Podsumowując można stwierdzić, że zaniedbanie zapewnienia odpowiedniej izolacji poziomej fundamentów niesie za sobą przykre konsekwencje zarówno finansowe, mieszkaniowe jak i zdrowotne.